Přijímací řízení

Přijímání žáků pro školní rok 2017 / 2018 bylo ukončeno.