EU projekt "Umění Jozefa Gielniaka překračuje hranice"

Umění Józefa Gielniaka překračuje hranice | Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice

 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach & ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí

Společný výtvarný projekt škol z Polska a České republiky, který si klade za cíl v rámci vzájemných setkání na tvůrčích dílnách a formou výstav prezentovat

a pomoci zviditelnit osobnost Jozefa Gielniaka, polského mistra linorytu.

 

 

Jozef Gielniak - IMPROVISATION