Jakub Šaroun (*1992)

Svá klavírní studia zahájil u své sestry MgA. Radky Štolbové - Zdvihalové. Ke studiu konzervatoře se připravoval u p. uč. Petry Dostálové, DiS. v ZUŠ Nové Město nad Metují. Vystudoval pardubickou konzervatoř ve třídě Mgr. Jany Turkové, kde byl několik let rovněž posluchačem Mgr. Jaroslavy Pěchočové. Na jaře roku 2012 účinkoval jako host s pardubickou a královéhradeckou filharmonií, s níž příležitostně spolupracoval i v nadcházejících letech. Vysokoškolská studia (bakalářský program) dokončil v roce 2017 na Fakultě umění v Ostravě pod vedením Mgr. Jany Vondráčkové ArtD. Již v době svých studií rozvíjel pedagogickou činnost nejprve na ZUŠ Vysoké Mýto, později na ZUŠ Dobruška a v současné době působí jako učitel a korepetitor na ZUŠ Vrchlabí a ZUŠ Nová Paka.