Štěpánka Hrubecká

Zahájila studium na pardubické konzervatoři ve třídě prof. MgA. Pavla Matyáše, v r. 1992 absolvovala Bachovým koncertem D dur s průvodem smyčcového kvinteta pod vedením prof. MgA. Martina Hršela. Po mateřské dovolené se pedagogicky rozvíjela na Metodickém centrum HF  JAMU, kde konečná práce „Zahrajme si intervaly (aneb rozcvička pro hlavu, ruce a duši)“ byla publikovaná v časopise Talent /2003/.  Absolutorium ve skladatelské třídě  MgA. Jiřího Gemrota  na Pražské konzervatoři, uzavřela interním provedením „Mše pro smíšený sbor, komorní orchestr a varhany“ v r. 2012 a obhajobou teoretické práce „Čtyřruční hra jako tvůrčí způsob rozvíjení smyslu pro hudební myšlení u předškolních dětí a mladších žáků ZUŠ“. Na HF JAMU v r. 2017 obhájila bakalářské studium Klavírní pedagogiky prací „Hledání harmonie mezi hudbou a slovem“. Nové trendy v klavírní metodice nadále sleduje v rámci celoživotního vzdělávání na MC. Pedagogicky a jako korepetitor působí na hudebních školách v Trutnově, Hostinném a Vrchlabí.