Školní orchestr

Čtvrtek 16:30 - 17:45

Pedagog: Radek Hanuš

vznikl na naší škole v roce 2011 jako těleso, které si klade za cíl interpretovat hudbu původní orchestrální, ale také hudbu filmovou, včetně úprav nejrůznějších skladeb pro toto obsazení. Svojí velikostí se řadí do skupiny žákovských orchestrů, čemuž odpovídá jeho obsazení – své místo si v něm najdou všichni, kdo mají zájem o orchestrální hru a chtějí se seznámit s jejími zásadami. 

Záhy po svém založení navázal orchestr spolupráci se Symfonieorchestr Musikschule Baunatal a tak vedle Big Bandu máme další krásnou možnost poznávát přátele z partnerské hudební školy v Německu. Dle učebních plánů v předmětu Skupinová praxe je realizována tato kolektivní výuka od 4. ročníku I. stupně. Všichni členové orchestru cvičí své party v rámci individuálních hodin se svým vyučujícím a v rámci zkoušek orchestru probíhají rovněž dělené zkoušky - začínajícím žákům se věnujeme zcela individuálně a učíme je číst orchestrální party, poznat dirigentovo gesto a pomoci jim zařadit se co nejlépe do své sekce.