1. Žákovský koncert - záznam

1. Žákovský koncert školního roku 20/21, který bohužel (vzhledem ke stávající epidemiologické situaci) musel proběhnout formou natočení záznamu (bez účasti veřejnosti) - sdíleného s rodiči a veřejností o dva dny později.

Zpět do fotogalerie