O nás

Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí poskytuje základy uměleckého vzdělávání dětem od 3,5 let věku. Součástí nabídky školy je také výuka dospělých. Naše škola má stanovenou kapacitu 380 žáků, z čehož je nejvíce žáků v hudebním oboru. Vedle oboru hudebního vyučujeme též žáky v oboru výtvarnémliterárně dramatickém a tanečním. V hudebním oboru se žáci věnují hudbě klasické, ale také populární, swingové a jazzové. Mají možnost hrát ve velkém orchestru, jakým je Junior Band, Big Band, Projekt Oldfield, Školní orchestr a také v menších tělesech, jakými jsou smyčcový, flétnový soubor nebo třeba pěvecký sbor a folklorní muzika.

Intenzivní spolupráce probíhá mezi naší školou a hudební školou v partnerském městě Baunatal v Německu, takže naši žáci mají možnost navštívit i jiné hudební prostředí a společně si zahrát i s německými přáteli.

Činnost naší školy je pravidelně prezentována na koncertech žáků, výstavami prací žáků výtvarného oddělení a vystoupeními žáků literárně dramatického oboru. Vzděláváme a vychováváme budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel a výstav apod. Absolventi jsou schopni na velmi dobré úrovni provozovat amatérsky hudbu nebo jinou uměleckou činnost. Škola připravuje také budoucí studenty profesionálních hudebních škol nebo pedagogických fakult.

ZUŠ se řídí vyhláškou MŠMT č.71/2005 Sb. Zřizovatelem školy je Město Vrchlabí.

Škola je financována z několika zdrojů, přičemž platy pedagogických a nepedagogických pracovníků jsou financovány státem, žáci hradí úplatu za vzdělávání, která slouží jako příspěvek na provoz školy. Na ten přispívá i zřizovatel, tedy Město Vrchlabí.

Nabízíme výuku těchto nástrojů - akordeon, klavír, varhany, cembalo, příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubka, pozoun, zpěv, bicí nástroje, housle, viola, violoncello, kontrabas,  kytara, basová kytara.

Naše škola sídlí v bývalé vile vrchlabského továrníka Petery, který tuto budovu nechal vystavět roku 1932 v době největšího rozkvětu jeho firmy v meziválečném období, když se zabýval výrobou karoserií pro tak významné automobilky jako Mercedes, Buick, Ford, Tatra a Praga.

Naše druhá budova se nachází v bezprostřední blízkosti budovy hlavní, v sousedství s mateřskou školou.