Dokumenty

  • PŘIHLÁŠKA KE STUDIU na základní umělecké škole - ZDE
  • ŽÁDOST O UKONČENÍ STUDIA na základní umělecké škole - ZDE
  • ÚPLATA ZA LEKCE PRO DOSPĚLÉ - ZDE
  • LEKCE PRO DOSPĚLÉ - letáček a informace - ZDE

 

  • ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ VRCHLABÍ - ZDE
  • RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  ZUŠ - ZDE
  • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VRCHLABÍ - ZDE

 

  • ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ - ZDE
  • ÚPLATA ZA PŮJČOVÁNÍ NÁSTROJŮ - ZDE

 

PROPOZICE SOUTĚŽÍ ŽÁKŮ ZUŠ 2018 / 2019