Dokumenty

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU na základní umělecké škole - ZDE

  • SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S ÚČASTÍ ŽÁKA NA MIMOŠKOLNÍ AKCI - ZDE
  • ŽÁDOST O UKONČENÍ STUDIA na základní umělecké škole - ZDE
  • LEKCE PRO DOSPĚLÉ - letáček a informace - ZDE

 

  • ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ VRCHLABÍ - ZDE
  • RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  ZUŠ - ZDE
  • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VRCHLABÍ - ZDE

 

  • ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ - ZDE
  • ÚPLATA ZA PŮJČOVÁNÍ NÁSTROJŮ - ZDE

 

Stránky Ústřední umělecké rady ZUŠ České republiky - ZDE