Školné

Splatnost úplaty za vzdělávání

I. pololetí 20.9.2023        II. pololetí 20.2.2024