Výtvarný

Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od šesti let, které rády tvoří, kreslí, malují…. Starší děti se zde navíc mohou připravovat  k přijímacím zkouškám na umělecké školy. Nejvíce času a prostoru  na naší škole  je věnováno předmětu „Plošná tvorba“, tzn .nejvíce se zaměřujeme na kresbu (studijní kresba tužkou, uhlem, perem, suchými pastely…) a malbu (temperovými, akrylátovými, často olejovými barvami).  Žáci se učí i dalším grafickým technikám (papírotisk, linoryt, suchá jehla…) Dalšími studijními předměty, které zde vyučujeme jsou „Prostorová tvorba“ a „Objektová a akční tvorba“. V těchto hodinách modelujeme nejen z hlíny, ale pracujeme s různorodými materiály (papír, škrob, dráty, kov, plasty, přírodniny…) Zpočátku pracujeme dle předloh, tzn. zátiší, portrét, studijní kresby přírodnin…  Po nabytí nezbytných zkušeností a dovedností se snažíme tyto zkušenosti zúročit, dále rozvíjet fantazii žáků, respektovat individuální pohled dětí na jednotlivosti i svět. Snažíme se zkrátka respektovat osobnost žáka, jeho rukopis, vidění světa a nápady.  Takto pak postupně vznikají originální dílka a díla. Také se seznamujeme s vybranými kapitolami dějin umění, ale  i s díly moderních, současných umělců. Díky studiu děl méně či více známých výtvarníků se různými způsoby inspirujeme  a této inspirace využíváme  k vlastní individuální tvorbě dětí. 

Důkazem zdařilé tvorby žáků naší školy jsou úspěšné projekty a výstavy, od roku 2023 spolupracuje náš ateliér s partnerskou uměleckou školou v německém Baunatalu.  

PEDAGOG: Ivanka BLAGOEVA