Výtvarný

Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od šesti let, které rády tvoří, kreslí, malují…. Starší děti se zde navíc mohou připravovat  k přijímacím zkouškám na umělecké školy. Nejvíce času a prostoru  na naší škole  je věnováno předmětu „Plošná tvorba“, tzn .nejvíce se zaměřujeme na kresbu (studijní kresba tužkou, uhlem,perem, suchými pastely…) a malbu (temperovými, akrylátovými často,  olejovými barvami).  Žáci se učí i některým grafickým technikám (papírotisk, linoryt, suchá jehla…) Dalšími studijními předměty, které zde vyučujeme jsou „Prostorová tvorba“ a „Objektová a akční tvorba“. V těchto hodinách modelujeme nejen z hlíny, ale pracujeme s různorodými materiály (papír, škrob,dráty, kov, plasty, přírodniny…) Zpočátku pracujeme dle předloh, tzn. zátiší, portrét, studijní kresby přírodnin…  Po nabytí nezbytných zkušeností a dovedností se snažíme tyto zkušenosti zúročit , díle rozvíjet fantazii žáků, respektovat individuální pohled dětí na jednotlivosti i svět. \snažíme se zkrátka respektovat osobnost žáka, jeho rukopis, vidění světa a nápady.  Takto pak postupně vznikají originální dílka a díla. Také se seznamujeme s vybranými kapitolami dějin umění , ale  i s díly moderních, současných umělců. Díky studiu děl méně či více známých výtvarníků se různými způsoby inspirujeme  a této inspirace využíváme  k vlastní individuální tvorbě dětí. 

Důkazem  zdařilé tvorby žáků naší ZUŠ jsou  výstavy, z nich nejdelší tradici  (12 let) má výstava, která se kazdoročně koná na konci školního roku  ve výstavní ch prostorách  Krkonošského muzea.

PEDAGOG: Ivanka BLAGOEVA