Digitální galerie DIGA má ambice stát se naším výtvarným archívem, který bude uchovávat a zejména veřejně prezentovat výtvarné práce našich žáků. Celá řada těchto prací opustí naši školu v rukách svých tvůrců, dětí a tak škola o ně přichází - je to přirozený koloběh školního světa, ale věřte nám, že se s některými pracemi našich žáků loučíme velmi neradi. Proto vznikla tato digitální galerie, kam budeme postupně umisťovat výtvarné práce našich žáků z významnějších projektů našeho ateliéru, aby nás jejich krása neustále těšila! I vám přejeme pěkné pokoukání...