Přijímací řízení

 

Přijímací řízení bylo pro školní rok

2020/2021 ukončeno.