Přijímací řízení

 

Přijímání žáků pro školní rok 2022/2023
bylo ukončeno.

Volná místa zůstávají pouze v hudebním oboru - sborový zpěv a v programu ZUŠPlus.

Elektronická přihláška ZDE