Literárně - dramatický

 

Literárně – dramatický obor propojuje dramatické tvořivé činnosti (pohybové a mluvní) a činnosti přednesové a slovesné. Rozvíjíme schopnost dětí vnímat a na jeviště přenést, tedy tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání.

Dramatická výchova má terapeutický potenciál, je nástrojem, jak u žáků rozvíjet schopnosti spolupracovat, kolektivně cítit, řešit obtížné sociální situace. V hodinách LDO klademe především důraz na vztahy mezi členy skupiny a uvědomění si jejich vzájemné závislosti. Bez pozitivní atmosféry a naladění nelze ve skupině tvořivě pracovat, proto je často část výuky věnována právě aktivitám souvisejícím s naladěním, relaxací. Zejména u mladších žáků se snažíme, aby děti vlastně ani nevnímaly, že se učí. 

Dramatická výchova je samozřejmě nástrojem k rozvoji uměleckých vloh k divadelní a umělecké činnosti, proto vyučovací proces v průběhu školního roku směřuje k uvedení divadelního představení. Za důležitější však považujeme samotný proces jeho tvorby.

 

PEDAGOG: Mgr. Přemysl Jiran