Naše město se může pyšnit celou řadou významných osobností, které na poli hudebním - ať již teoretickém nebo jako aktivní hudebníci - přispěly zásadním významem na utváření hudebně kulturních dějin.

Zajisté jednou z nejvýznamnějších osobností je rodák z Vrchlabí, koncertní mistr Karel Halíř.

Z Vrchlabí ale pocházela či zde působila celá řada dalších významných osobností, kterým věnujeme právě tuto část stránek naší školy.

Přejeme vám příjemné počtení.