Jan Křtitel Kuchař

Jan Křtitel Kuchař (5. března 1751 Choteč - 18. února 1829 Praha) byl český varhaník, cembalista a hudební skladatel.

Základy hudby získal Kuchař v klášteře sv. Augustina ve Vrchlabí u varhaníka Alexe Tháma. Později studoval na jezuitských gymnáziích v Hradci Králové a v Jičíně. Byl žákem varhaníka Josefa Segera. Od roku 1772 působil jako varhaník v kostele sv. Jindřicha v Praze. Začal také vyučovat hudbu v pražských šlechtických rodinách, mj. v rodině HartigůBuquoyů a Příchovských.

Kuchař byl mezi prvními, kdo pochopil génia Mozartovy hudby a začal ji propagovat. V roce 1786 pravděpodobně hrál ve Stavovském divadle při premiéře Figarovy svatby a v lednu roku 1787 se s Mozartem při jeho návštěvě Prahy seznámil. 28. října téhož roku hrál spolu s Mozartem na cembalo v premiérovém provedení Dona Giovanniho. Z obou oper Kuchař sepsal klavírní výtah, stejně jako z opery Così fan tutte.

Vliv W. A. Mozarta, který předtím roku 1787 na strahovské varhany improvizoval, se projevil i v Kuchařově hudbě. Stejně jako Mozart v roce 1785 v Rakousku, tak i Kuchař vstoupil brzy do zednářské lóže a to do nejstarší pražské "U tří korunních hwězd a u poctiwosti w jitru Prahy". Členy této Lóže byl však také např. operní pěvec a šéf italské opery v Praze Pasqual Bondini, nebo skladatel a skvělý klavírista, hudební pedagog František Xaver Dušek, který ve své vile na Bertramce Mozarta opakovaně hostil společně se svou ženou, operní pěvkyní Josefínou Duškovou. Jak vyplývá z nedávno objevené korespondence, operu Don Giovanni napsal Mozart vyloženě na objednávku a po lobbingu jmenovaných pražských hudebníků - zednářů. Všichni tito jmenovaní se pak také na představeních Mozartových oper v Praze přímo podíleli.

Mozart složil Kuchařovi hold, když ve druhém jednání Dona Giovanniho ve 14. scéně hostiny kapela na scéně hraje Kuchařův hudební motiv a Leporello přitom zpívá "Si eccelente è il vostro cuoco..." ("Ten váš kuchař, ten to umí...")

K nejvýznamnějším Kuchařovým dílům patří dva varhanní koncerty, koncertní fantazie, fugy, toccaty aj. Pohřben je na Malostranském hřbitově v Praze Smíchově.