Výstava na zahradě

V rámci projektu Výročí založení města Vrchlabí a Kowary, který byl financován z prostředků EU (Euroregion Glacensis), byla na zahradě naší školy instalována stálá výstava k osobnostem města Vrchlabí, a to nejen z oblasti kultury.

Doporučujeme vám shlédnout tuto výstavu a obohatit se tak o zajímavosti ze života osobností, které svojí činnosti zásadním způsobem ovlivnily kulturní život ve Vrchlabí. A nejen ten.

Panel 1 - Vrchlabí a Kowary, paralely měst

Panel 2 - Morzinové ve Vrchlabí

Panel 3 - Vrchlabští varhanáři

Panel 4 - Antonio Vivaldi a hrabě Václav Morzin

Panel 5 - Karel Halíř

Panel 6 - Firma Petera a synové