DÍKY! Poděkování všem v prvních liniích...

Koncertem na náměstí TGM ve Vrchlabí poděkovala naše škola všem lidem v prvních liniích v době koronaviru. Naše poděkování patřilo všem lékařům, zdravotním sestrám, pracovníkům v sociálních službách, ale i pokladním a pracovníkům v supermarketech, prodejnách potravin atd. Zkrátka všem, kteří se obětavě starali v této nelehké době o druhé, o nás všechny... Za výbornou přátelskou spolupráci a za vynikající bábovky moc děkujeme spolku Na Dvoře - z výtěžku prodeje občerstvení se podařilo vybrat 6800 Kč, částka byla zaslána vrchlabské handicapované sportovkyni Monice Rozsypalové do sbírky Auto pro Moniku.

Zpět do fotogalerie