Koncert - Jan Ostrý (flétna), Silvie Ježková (klavír)

Mimořádný zážitek z koncertu si odnesli všichni, kteří navštívili ve čtvrtek 9. dubna 2016 naši školu. Naše pozvání přijali profesoři Pražské konzervatoře - Jan Ostrý, přední český flétnista a vynikající pedagog a Silvie Ježková, která na Pražské konzervatoři vyučuje hru na klavír a věnuje se klavírní korepetici. Jejich návštěva byla pro naše učitele a žáky velkou inspirací a těšíme se na další spolupráci! Za fotografie děkujeme panu O.Singerovi.

Zpět do fotogalerie