Kuřátko a obilí pro mateřské školy

Ve středu 24. dubna se zaplnil KRTEK dětmi z mateřských škol - byly pozvány na výchovný koncert, na kterém si vyslechly dětskou kantátku Kuřátko a obilí na motivy básně Františka Hrubína a seznámily se s celou řadou hudebních nástrojů. Jako malý dárek dostaly všechny děti Hrubínovo Kuřátko a obilí v obrázcích žáků naší školy. Děkujeme Správě KRNAP a všem z KRTKA za skvělou spolupráci!!!

Zpět do fotogalerie