Oprava harmonia

Oprava školního harmonia varhanářskou dílnou Červenkových z Jakubovic. Na nástroj vyučoval také Oldřich Nyklíček, bývalý vrchlabský varhaník děkanského chrámu sv.Vavřince, což dokládá také třídní kniha, která byla uvnitř harmonia nalezena. Oldřich Nyklíček - podle třídní knihy - vyučoval ve školním roce 1951/1952 tři žáky, kteří se věnovali hře na harmonium/varhany: Bezuchová Jaruška, Filipiová Věra, Kovářová Vlasta

Zpět do fotogalerie