Organologický výlet našich varhaníků

Žáci varhanní třídy naší školy navštívili dne 11. října 2023 Hradec Králové, kde měli možnost pod odborným vedením profesora Václava Uhlíře, organologa Královéhradecké diecéze, shlédnout a prakticky si vyzkoušet nástroje kostela Panny Marie. Velmi mile nás překvapil nástroj v kapli svatého Josefa a také malý varhanní pozitiv stojící v hlavní lodi kostela. Žáci měli možnost zahrát si i na velké varhany, stojící na hlavním kůru v kostele. Tento impozantní nástroj je jedinečnou ukázkou a dokladem prvotřídního českého barokního varhanářství. Náš výlet jsme ukončili na Konzervatoři v Pardubicích, kde se nás ochotně ujal pedagog této školy Michal Hanuš. Měli jsme možnost shlédnout nástroje na pardubické konzervatoři a zahrát si i na velký nástroj v Sukově síni.

Zpět do fotogalerie