Ptačí vycházka k rybníku Kačák

S vrchlabskou ZUŠkou za ptačím zpěvem |  Jakub Kašpar, Správa KRNAP |  Za ptačím zpěvem k rybníku Kačáku (tedy oficiálně na Vejsplachy) ve Vrchlabí vedla dnešní vycházka vrchlabské ZUŠ Karla Halíře s doprovodem našeho ornitologa Jiřího Flouska. Vycházka byla součástí naší spolupráce na celoročním tématu ZUŠky "Ptáctvo v umění". Poslouchali jsme budníčka menšího, kosa černého, drozda zpěvného, drozda kvíčalu, stehlíka obecného, pěnkavu obecnou, sýkory koňadru a modřinku, špačka obecného, vrabce domácího, zvonohlíka zahradního... ...a kromě nich viděli, leč neslyšeli, ještě straku obecnou, kavku obecnou, vlaštovku obecnou, konipase bílého, kachnu divokou, potápku malou, kulíka říčního, racka chechtavého... 

Zpět do fotogalerie