Salonní orchestr Hudební školy Vrchlabí

Stojící zleva: Frant. Rejl - 1. housle, Augustin Růžička - kontrabas, Julie Rothová - harmonium, Viktor Kastner - viola, J.V.Kratochvíl - dirigent, Lešek Krejčí - zpěv, tenor, Ladislava Setničková - klavír, Dr. Jiří Havel - violoncello Sedící zleva: klarinety - p. Janda a p. Košťál, Josef Kinčl - 2. housle, žák Růžička, Jarmila Stefanovová - housle, Jan Jiránek - flétna, František Egerer - 1. housle

Zpět do fotogalerie