Varhanní soutěž Organum Regium v Pardubicích

Blahopřejeme Adélce Baudyšové ze třídy Radka Hanuše, která získala na celostátní soutěži mladých varhaníků Organum Regium v Pardubicích čestné uznání a cenu za nejmladšího účastníka soutěže.

Zpět do fotogalerie