Vrchlabští zpěváčci

Fotografie Vrchlabských zpěváčků se sbormistrem J.V.Kratochvílem.

Zpět do fotogalerie