Vycházka za varhanami

V rámci výuky hudební nauky navštívili žáci 4. ročníku Klášterní kostel sv. Augustina a zjistili, jak fungují varhany, postavené v presbytáři kostela.

Zpět do fotogalerie