ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

Vážení rodiče, žáci, přátelé! Je nám ctí představit Vám absolventy letošního školního roku. Měsíce květen a červen se zpravidla nesou ve znamení absolventských výkonů, jimiž tito žáci završí své studium v ZUŠ (ať už se jedná o uzavření sedmileté docházky I. stupně, nebo čtyřleté docházky II. stupně studia). Letošní rok nám nedovolí uspořádat absolventské koncerty "offline", proto se i nadále musíme spoléhat na podobu "online", a tímto Vás tedy zveme do naší nové videogalerie (zde i nas na youtube), kam budou postupně přibývat jednotlivé absolventské výkony těchto žáků. Všem absolventům přejeme mnoho zdaru!

   

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY:

 

Marcela NOSKOVÁ / Hra na klavír (4. ročník II. stupně studia) / pedagog: Jakub Šaroun

 

 

Markéta a Kamila HOLÁSKOVY / Hra na zobcovou flétnu, hra na kytaru / pedagogové: Zuzana Havlová, Aleš Vejnar

 

 

Adéla ALBRECHTOVÁ: Hra na zobcovou flétnu / pedagog: Zuzana Havlová

 

 

Anna ROZSÉVAČOVÁ / Hra na trubku / pedagog: Daniel Bismiler