Výsledek ankety - Školné v hudebním oboru

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy. 

Děkujeme vám všem za ochotu vyplnit náš dotazník, který se týkal výše školného v hudebním oboru. Na základě výsledků tohoto dotazníku dojde od nového školního roku 2017/2018 k úpravě výše úplaty v hudebním oboru, a to o 200 Kč / školní rok v individuálním studiu. Přehled úplaty za vzdělávání v naší škole naleznete ZDE.

Zvýšení školného a vyšší výběr finančních prostředků bude sloužit k nákupu nových hudebních nástrojů.