COVID-19 | Informace k organizaci výuky

VSTUP DO BUDOV JE UMOŽNĚN POUZE ZAMĚSTNANCŮM A ŽÁKŮM ŠKOLY. 

NEVSTUPUJTE DO ŠKOLY S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

 

Děkujeme za pochopení.