Dobrá zpráva pro všechny milovníky tance!

 

Od nového školního roku s velkou radostí otevíráme nový taneční obor, který v naší škole po několik desetiletí chyběl. Těšíme se proto na všechny zájemce, kteří mají touhu se tanci věnovat a to pod vedením zkušeného pedagoga.

Celkově tanec rozvíjí osobnost člověka, taneční průprava směřuje především k získání správného držení a pohybu těla vzhledem k anatomickým a fyziologickým možnostem každého dítěte.

 

VÝUKA BUDE ZAMĚŘENA PŘEDEVŠÍM NA SOUČASNÝ A LIDOVÝ TANEC.

Současný tanec rozvíjí vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební, prostorové i kolektivní cítění a probouzí dětskou tvořivost.

Lidový tanec vede k muzikalitě, rozvíjí vnímání rytmu, tempa a dynamiky charakteristické tanci, učí žáka zvládnout základní lidové kroky, obecně seznamuje žáka s rysy národní a tradiční místní lidové kultury.

 

PEDAGOG TANEČNÍHO OBORU

 

Kristýna Hebelková je absolventkou Konzervatoře Duncan centre v Praze. Během studia absolvovala pěti měsíční, taneční, zahraniční stáž v Barceloně na univerzitě Institute del  Teatre. Během šesti letého studia se zúčastnila různých projektů a workshopů s českými i zahraničními choreografy, tanečníky a pedagogy (Andrea Opavská, Omar Carrum, Ellia Lopez, Jiří Bartovanec, Yoshiko Chuma a další). Choreografie Svěcení Jara od J. Bartovance byla uvedena v Praze, Plzni a v New Yorku (USA). Již na konzervatoři se schylovala k taneční pedagogice a interpretaci. Od r. 2019 učí na ZUŠ Trutnov současný a klasický tanec.