Domluvy rozvrhů hodin

Změny ve výuce - noví pedagogové:

  • HRA NA TRUBKU - žáci se budou hlásit u pana učitele Daniela Bismilera
  • HRA NA KLAVÍR - žáci paní učitelky Lochmanové se budou hlásit u Štěpánky Hrubecké

 

Domluvy rozvrhů a konzultace k výuce: