Gratulujeme naší bývalé žákyni Monice Šnorbertové

 

Bývalá absolventka naší školy a výborná varhanice ze třídy Radka Hanuše završí

v letošním roce své studium na Konzervatoři Pardubice u prof. Aleše Bárty.

Monika se rozhodla pokračovat v umělecké kariéře a je úspěšně přijata ke studiu hry na

varhany na Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze

pro akademický rok 2022/2023.

 

Moniko, gratulujeme a přejeme hodně uměleckých a osobních úspěchů!

 

Monika Šnorbertová | ZUŠ Střezina