Hudební narozeniny týdne - F.Mendelssohn & A.S.Dargomyžskij

Alexandr Sergejevič Dargomyžskij (14. února 1813TrojickojeTulská gubernie – 17. ledna 1869Petrohrad) byl ruský hudební skladatel, jeden z tvůrců ruské národní hudby. Jeho kompoziční tvorba tvoří spojovací článek mezi dílem M. I. Glinky a představitelů skupiny Mocná hrstka. Autor zvláště oper (např. Rusalka, Kamenný host), symfonických obrazů (např. Baba Jaga, Čuchonská fantazie) a romancí.

K poslechu vybíráme:

Scherzo pro klavír f moll - ZDE

 

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (3. února 1809Hamburk – 4. listopadu 1847Lipsko) byl jeden z nejvýznamnějších německých romantických hudebních skladatelů.

Mendelssohn byl hluboce ovlivněn hudbou J. S. Bacha. Jeho prateta Sarah Levy, rozená Itzigová, byla žákyně Bachova syna Wilhelma Friedemanna Bacha a podporovala vdovu po jeho dalším synovi, Carlu Philippu Emanuelu Bachovi. Za svůj život nashromáždila mnoho Bachových rukopisů. Jeho hudbu, která na přelomu 18. a 19. století upadla do relativního zapomnění, velice obdivoval Mendelssohnův učitel Zelter. V roce 1829 v Berlíně Mendelssohn za Zelterova přispění nazkoušel a dirigoval Bachovy Matoušovy pašije. Mimořádný úspěch tohoto představení (prvního od Bachovy smrti v roce 1750) byl důležitým krokem ke vzkříšení Bachovy hudby v Německu i v celé Evropě.Mendelssohn se také zajímal o hudbu Franze Schuberta. 21. března 1839, více než deset let po autorově smrti, dirigoval v Lipsku premiéru jeho osmé symfonie.

V průběhu 19. století se objevily pokusy redukovat Mendelssohnův příspěvek evropské hudbě. Tři roky po jeho smrti vydal Richard Wagner pamflet Das Judenthum in der Musik, kde kritizoval židovské skladatele včetně Mendelssohna (v německé veřejnosti tehdy sklidil jen minimální ohlas, později byl využit za nacistického režimu – tehdy byl často zdůrazňován Mendelssohnův židovský původ, hraní jeho skladeb bylo zakazováno a jeho sochy bořeny).

Mimo Německo dosáhl Mendelssohn obrovské popularity zvláště ve Velké Británii; dodnes zůstává oblíbeným autorem klasické hudby, velice často se hraje zejména jeho Houslový koncert e mollItalská symfonie nebo již zmíněný Svatební pochod.

K poslechu vybíráme:

Koncert pro housle a orchestr e moll, op. 64 - ZDE