Klasifikace předmětu Hudební nauka - individuální výuka

Všichni žáci, kteří mají uznanou individuální výuku předmětu Hudební nauka, dostaví se k přezkoušení v níže uvedených termínech:

 

1. ročník - vyučující Michaela Prokopcová

 • středa 13.1 2016- 18:00, učebna č. 3 (HN)
 • pondělí 18.1. 2016- 18:00, učebna č. 3 (HN)

 

2. ročník, 4. ročník - vyučující Lenka Šimůnková

 • pondělí 11.1. 2016- 17:15, učebna č.3 (HN)
 • pondělí 18.1. 2016- 17:15, učebna č.3 (HN)

 

3. ročník - vyučující Zuzana Havlová

 • středa 13.1. 2016 -17:15, učebna č. 3 (HN)
 • čtvrtek 14.1. 2016- 17:15, učebna č.3 (HN)

 

4. ročník - vyučující Radek Hanuš

 • středa 6.1. 2016 - 15:30, učebna č.3 (HN)
 • středa 13.1.2016 – 15:30, učebna č.3 (HN)

 

Požadavky k přezkoušení z HN – 1.pololetí

 

1. ročník

* znalost not houslovém klíči v rozsahu c1-c3

* notové hodnoty a pomlky (celá, půlová, čtvrťová, osminová)

* takty 2/4, ¾, 4/4 , doplnit taktové čáry v zadání

* vlastnosti tónu

* pojmy: staccato, legato, repetice, prima volta, seconda volta, stupnice,akord

* křížek, bé, odrážka

* stupnice C dur (stupně a příslušné tóny)

* pravidlo psaní nožičky u not

* tečka u noty

 

2. ročník

* znalost not v houslovém klíči g-f3 (+křížek, bé)

* stupnice C,G, D, A, E (předznamenání) + T5

* celý tón, půltón

* tempová označení: moderato, andante, allegro, ritardando, accelrando, a tempo

* intervaly: prima-oktáva (čisté a velké)

* takty, doplňování taktových čar (4/4, ¾, 2/4, 3/8)

* označení dynamiky (p,mf, f, crescendo, decrescendo)

* klasifikace hudebních nástrojů, základní dělení

* druhy zpěvních hlasů (S,A,T,B)

 

    3. ročník

 1. pojmy: stupnice, předznamenání, celý tón, půltón

  *durové kvintakordy + obraty (5, 6, 6/4)

  * základní harmonické funkce (T, S, D)

  * durové stupnice do 4 křížků a 4 bé, zápis

  * pojmy stejnojmenná a paralelní stupnice

  * stručná charakteristika hudby vokální, instrumentální, vokálně-instrumentální, komorní, symfonická

 

4. ročník

* znalost not v houslovém a basovém klíči

* stupnice DUR všechny + kvintakord a obraty

* intervaly čisté a velké

* enharmonická záměna

* J.S. Bach nebo J.J.Ryba (základní znalost života a díla)

* klasifikace hudebních nástrojů, orchestr, dirigent

* takt a rytmus

* tempová označení (viz. Vozar-Prac. sešit 4.roč/ str. 13)

* druhy zpěvních hlasů (S,MS, A, T, Bar, B)