Organizace školního roku 2020/2021

 

 OPATŘENÍ 

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku 

t a k t o : 

Dny 26. října a 27. října 2020

se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří

a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

 

Organizace výuky ve školách ve školním roce 2020/2021

 ZDE.