Organizace výuky od pondělí 24.5.2021

 

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 24.5.2021 a s přihlédnutím ke specifikům naší školy bude výuka organizována takto:

 

  • Individuální výuka je organizována v plném rozsahu ve všech oborech školy bez nutnosti dokládání testování

 

  • Obnovuje se výuka do 10 žáků ve skupině ve všech oborech školy bez nutnosti dokládání testování.

 

  • Obnovuje se výuka nad 10 žáků ve skupině ve všech oborech školy s tím, že žáci/zákonní zástupci doloží pedagogovi daného předmětu čestné prohlášení, kde bude splněna jedna z uvedených podmínek

    • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZDE

 

  • Děti Hudební školky a Školičky NOTIČKY - výuka je organizována v plném rozsahu bez nutnosti dokládání testování.

 

Radek Hanuš, ředitel školy