Pololetní přezkoušení žáků - Individuální studijní plán

Žáci, kteří mají schválenou individuální výuku kolektivního předmětu Hudební nauka pro školní rok 2016 / 2017 se dostaví k přezkoušení (forma písemného testu). Okruhy a témata obsahu testu jsou zveřejněny na hlavní nástěnce školy, popř. je každý obdrží u svého třídního učitele.

 

  • Termín přezkoušení: ÚTERÝ 17.1.2017 | 15:30 hodin | UČ.Č.3 - Hudební nauka

 

Radek Hanuš, ředitel koly