Připravujeme na Vánoce...

Milí přátelé naší školy!

Pestrost námi pořádaných koncertů a nejrůznějších akcí letošních Vánoc nás přiměla k tomu, abyste již nyní byli seznámeni s naším programem a mohli si udělat čas na některé z vánočních setkání s námi. I když v letošním roce neproběhne tradiční vánoční koncert v KD Střelnice, máte se jistě na co těšit i na ostatních místech našeho města. 

Těšíme se na vánoční setkávání v našem městě!

Radek Hanuš a celá ZUŠ Karla Halíře