Přivítání nově přijatých žáků

Přivítání nově přijatých žáků a jejich rodičů proběhne 1. září 2016 v 16:00 hodin v Sále A1 - Budova A.
V rámci setkání se dozvíte informace informace k organizaci výuky, seznámíte se s rozvrhem hodin
a s důležitými školskými dokumenty (Školní řád, Školní vzdělávací program).

 

Těšíme se na vás!

Radek Hanuš, ředitel školy