Rozdělení žáků do skupin - hudební nauka

 

Žáci (popř. jejich zákonní zástupci) se zapíší do příslušných skupin předmětu

hudební nauka do seznamu na nástěnce v hlavní budově školy

(neplatí pro 4. ročník).

 

Rozvrhy hodin ZDE.