Splatnost školného

 

Splatnost úplaty za vzdělávání na I. pololetí školního roku 2017/2018 je 30. září 2017.