Úspěch žáků výtvarného oboru na soutěži ZUŠ

Gratulujeme paní učitelce Pavlíně Štanglerové a žákům výtvarného oboru za úspěch v krajském kole soutěže ZUŠ!

 

Pavla BARANÍKOVÁ

3. místo v krajském kole soutěže žáků VO za kresbu Lilie

 

Tereza VRÁBLÍKOVÁ

3. místo v krajském kole soutěže žáků VO za kresbu Orlíčku

3. místo v krajském kole soutěže žáků VO za kresbu Lasice

 

Sára KIRJAKOVSKÁ

2. místo v krajském kole soutěže žáků VO s postupem do ústředního kola za „Stromořadí“ – suchý pastel

 

Iva VANÍČKOVÁ

2. místo v krajském kole soutěže žáků VO s postupem do ústředního kola za „Tulipán“ – suchý pastel

3. místo v krajském kole soutěže žáků VO za kresbu Psa hřivnatého