Školička NOTIČKA

Hudební školička NOTIČKA je pro předškolní děti zprostředkovatelem potkávání se s hudbou v její nejelementárnější formě. Při poslechu zpěvu, hry hudebního nástroje či reprodukované hudby je rozvíjena jak dětská představivost a sluchové vnímání, tak i rytmické cítění a zpěvnost. Seznamováním dětí s lidovými i novodobými dětskými písněmi, sluchovými hrami, s "hrou" na jednoduché rytmické nástroje a vlastním pohybem, je vytvářena pozitivní a veselá nálada. Podle možností svých rozvrhů hodin představí učitelé školy dětem v NOTIČCE rozličné hudební nástroje.

"Malí muzikanti" jsou rozděleni do dvou skupin podle věku, aby se mohl každý co nejvíce individuálně projevit a vyvíjet:

1. skupina / malá Notička (3,5 - 4,5r)   st 13:00 - 13:45 sál A1
2. skupina / velká Notička (4,5 - 5r)    st 13:50 - 14:35  sál A1
Školné      1000 Kč I. pololetí 1000 Kč II. pololetí

Elektronická přihláška ZDE

Rozvrh hodin ZDE

Pro každou skupinu je optimální počet maximálně 12 dětí. Rodiče by měli dobře zvážit míru samostatnosti a zájmu jejich dítěte. Na začátku školního roku je možné po dobu max. 1 měsíce pobývat s dítětem i celých 45 minut v prostoru konání kroužku.

Ke konci obou pololetí pak mohou rodiče své malé muzikanty sledovat v tzv. veřejné hodině.

Na setkání se těší

Jitka Ryšavá