Školička NOTIČKA

Hudební školička NOTIČKA je pro předškolní děti zprostředkovatelem potkávání se s hudbou v její nejelementárnější formě. Při poslechu zpěvu, hry hudebního nástroje či reprodukované hudby je rozvíjena jak dětská představivost a sluchové vnímání, tak i rytmické cítění a zpěvnost. Seznamováním dětí s lidovými i novodobými dětskými písněmi, sluchovými hrami, s "hrou" na jednoduché rytmické nástroje a vlastním pohybem, je vytvářena pozitivní a veselá nálada. Podle možností svých rozvrhů hodin představí učitelé školy dětem v NOTIČCE rozličné hudební nástroje.

"Malí muzikanti" jsou rozděleni do dvou skupin podle věku, aby se mohl každý co nejvíce individuálně projevit a vyvíjet:

1. skupina    
2. skupina    
Školné      1000 Kč I. pololetí 1000 Kč II. pololetí

Přihláška ZDE

Rozvrh hodin ZDE

První informační schůzka rodičů - úterý 1.9.2020 | 15:00 | Sál A1 | Budova A

Pro každou skupinu je optimální počet maximálně 12 dětí. Rodiče by měli dobře zvážit míru samostatnosti a zájmu jejich dítěte. Na začátku školního roku je možné po dobu max. 1 měsíce pobývat s dítětem i celých 45 minut v prostoru konání kroužku.

Ke konci obou pololetí pak mohou rodiče své malé muzikanty sledovat v tzv. veřejné hodině.

Na setkání se těší

Zuzana Cejnarová