Ve školním roce 2020/2021 jsme s velkou radostí otevřeli nový taneční obor, který na naší škole po několik desetiletí chyběl. Těšíme se proto na všechny zájemce, kteří mají touhu se tanci věnovat, a to pod vedením zkušeného pedagoga.

Celkově tanec rozvíjí osobnost člověka, taneční průprava směřuje především k získání správného držení a pohybu těla vzhledem k anatomickým a fyziologickým možnostem každého dítěte.

 

VÝUKA BUDE ZAMĚŘENA PŘEDEVŠÍM NA SOUČASNÝ A LIDOVÝ TANEC.

Současný tanec rozvíjí vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební, prostorové i kolektivní cítění a probouzí dětskou tvořivost.

Lidový tanec vede k muzikalitě, rozvíjí vnímání rytmu, tempa a dynamiky charakteristické tanci, učí žáka zvládnout základní lidové kroky, obecně seznamuje žáka s rysy národní a tradiční místní lidové kultury.

 

PEDAGOG TANEČNÍHO OBORU:

Kristýna Hebelková