Jitka Ryšavá

* Studium Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, obor housle.

* Po studiu jednoletá výuková činnost na základní škole i základní umělecké škole na Jižní Moravě (mé rodiště).

* Tříleté působení ve Velké Británii v soukromé předškolní praxi 5-7 letých dětí, obor hudební vzdělávání. 

* Ve stejné době aktivní působení v komorním orchestru hudebních pedagogů v Londýně.

* Studium anglického jazyka na Croydon college Londýn.

* V rámci mé praxe jsem měla možnost působit na 2 měsíčních hudebních vzdělávacích akcích v Itálii (Florencie) a Španělsko (Malaga – soukromý vzdělávací institut anglicky mluvících rodin).

 

* Před narozením dcery jsem vykonávala soukromou hudební činnost v houslovém oboru a jiných hudebních a pedagogických aktivitách.

 

* V ZUŠ Vrchlabí působím od září 2018 jako pedagog houslí a hudební nauky.

* Specializuji se nejen na houslový obor, ale zejména výuku nejmenších dětí a jejich vzdělávání v hudebním oboru. 

* Zajímají mě jiné vzdělávací obory, kterými mohu obohat svoji současnou hudební činnost.

 

* Z mých koníčků je to více než 20-leté samostudium alternativních psychologických směrů a cestování. 

 

* Dcera Silvie (5 let). 

 

Moje motto: "Buď sám sebou a přirozený"