BcA. Radek Hanuš. DiS.

se narodil ve Vrchlabí, kde vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou. V letech 2003-2009 studoval obor hra na varhany na Konzervatoři Pardubice, kterou zakončil absolutoriem ve třídě prof. Václava Uhlíře. V roce 2011 dokončil studium oboru Duchovní hudba na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (varhany u Prof. Kamily Klugarové, dirigování u Doc. Emila Skotáka, dále varhanní improvizaci a gregoriánský chorál). Zúčastnil se interpretačních kurzů (Praha-Prof.Martin Sander, Brno-Dr.Theo Jelemy) a mistrovských interpretačních kurzů v Brně (Prof. Kamila Klugarová).

Ve Vrchlabí působí jako varhaník v klášterním kostele sv. Augustina. Aktivně se zajímá o historii, konstrukci a stavbu varhanních nástrojů a je autorem projektů na jejich záchranu. Je členem Společnosti Karla Halíře, která si klade za cíl zviditelnění osobnosti Karla Halíře, houslového mistra a rodáka z Vrchlabí.