Lenka Šimůnková Nimrichtrová

mezzosoprán, hlasový pedagog

Absolvovala studium na Konzervatoři v Pardubicích, obor klasický zpěv, ve třídě prof. Mgr. Miloslava Stříteského. Nyní působí jako hlasový pedagog v ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí a věnuje se koncertní činnosti.

Zúčastňuje se seminářů výuky populárního a klasického zpěvu pro učitele zpěvu základních uměleckých škol u hlasových odborníků, např. MgA.Jarmily Chaloupkové, PaeDr.Aleny Tiché,Ph.D. a jiných.

V ZUŠ Vrchlabí vyučuje sólový zpěv a sborový zpěv, kde se děti učí nejen pěvecké technice, ale i základním hudebním a sociálním dovednostem. Repertoár písní je pestrý, zahrnuje skladby  vážné a populární hudby. Děti pěveckého oddělení vystupují nejen na veřejných akcích, ale jsou úspěšné i na pěveckých soutěžích a podílejí se na společných hudebních projektech  s ostatními obory.