Michaela Prokopcová

V roce 2001 nastoupila ke studiu hry na akordeon na Konzervatoři v Pardubicích pod vedením  Elišky Andrýsové, kterou v roce 2007 zakončila absolutoriem. Během studia se zúčastnila soutěže konzervatoří ČR a Mistrovských interpretačních kurzů v Dunajské Stredě (SR) u významných osobností akordeonové hry (E. Wall (D), B.Dowlasz (PL)). Aktivně se zúčastňuje seminářů v ČR, týkajících se metodiky hry na akordeon (F. Deschamps - Francie, G. Delarolla - Itálie, J. von Rüden - Dánsko, V. Semjonov - Rusko, N.Sevrukov-Bělorusko, Jakub Jedlinský-CZ).

 V letech 2010-2013 studovala bakalářský obor Muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době studuje obor klasický zpěv na Konzervatoři Pardubice ve třídě MgA. Hany Medkové, PhD. Při pěvecké činnosti se zaměřuje především na repertoár období baroka a klasicismu. Pravidelně se účastní MLŠSH ve Valticích (J. Weiss, J. Burzyński, T. Král, T. Nini Goldstein, J. Bahnholzer).  

Pedagogicky působí v ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí a je uměleckou vedoucí lidové muziky folklórního souboru Špindleráček.