Zuzana CEJNAROVÁ (Patráková)

V letech 2008 – 2016 vystudovala obory Kulturní dramaturgie na Slezské univerzitě v Opavě a Činoherní režie na JAMU v Brně. Od roku 2020 studuje na brněnské JAMU doktorský studijní program oboru dramatická umění.

Ve vrchlabské ZUŠ vyučuje od roku 2017 (Hru na pozoun, Big Band, Školičku Notičku, Hudební nauku) a od podzimu 2020 zde nově působí též jako propagační referent (redakce a grafické zpracování časopisu Halířoviny, tvorba plakátů a dalších propagačních materiálů...).

Od školního roku 2021/2022 se v ZUŠ zaměří především na činnost propagační, a nadále bude zastávat pozici vedoucí žesťové sekce a druhého dirigenta Big Bandu.