Naše škola se stala projektovým partnerem v rámci mezinárodního hudebního festivalu v polském Nowogrodzieci, který si kladl za cíl připomenutí pozapomenuté hudební osobnosti, hudebního skladatele Josefa Ignáce Schnabela.

Deseti našich vybraných žáků s pedagogickým doprovodem nacvičili společně s dětmi z Polska v rámci umělecké dílny skladby J.I.Schnabela a společně je představili v rámci koncertu.